O firmě | NOX
logo
O FIRMĚ

Společnost NOX CONTROL, s. r. o. byla založena v roce 1997 dlouholetými pracovníky kotlářské firmy Sigma SLATINA, později ROUČKA – SLATINA kotle, a. s. Tento rok byl pro firmu z hlediska tržního uplatnění rozhodující, neboť právě 12. května 1997 vstoupila v platnost vyhláška č. 117/97 Sb., která stanovila limity pro emise kotelen.

Firma si na sklonku roku 1997 u úřadu průmyslového vlastnictví přihlásila užitný vzor na technické řešení ekologizace kotlů typu SLATINA. Od této doby společnost nabízí a realizuje úpravy kotlů typu SLATINA, podařilo se jí několikrát zvítězit ve výběrovém řízení pro Správu vojenského bytového fondu, a to v regionech Žatec, Praha, Jihlava, Pardubice, Brno, Prostějov, Slavičín a jiné – viz reference.

Naše firma vyrábí kotle NOX na spalování tříděného hnědého uhlí s pásovým roštem o výkonu 300 – 4000 kW, kotle NOX na spalování dřevní hmoty o výkonu 500 – 2500 kW.

Dále se firma zabývá komplexními službami v oblasti vedení účetnictví a ekonomického poradenství.

Naše firma disponuje solidním zázemím pro výrobu a montáž nejen energetických zařízení, ale i pro výrobu ocelových konstrukcí, zámečnických výrobků a obráběných dílců. Jsme schopni po dohodě s Vámi vyrobit a dodat i polotovary pro Váš finální výrobek, nebo navrhnout a realizovat stavební ocelovou konstrukci pro potřeby Vašeho podniku.
Firma vlastní následující osvědčení:

CZ / EN
logo