NOX CONTROL, s.r.o.
 
 
 
 
 
 
 
Křenovice (příjezd z dálnice)
Brněnská 647, 683 52 Křenovice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+420 548 217 185
 
info@noxcontrol.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na spalování dřevní hmoty o výkonu 500-2500 kW

 
 
Kotle NOX jsou určeny k hospodárnému spalování dřevní hmoty, jako jsou piliny, štěpky, hobliny do maximální vlhkosti 45%. Jsou určeny zejména pro průmyslové využití a pro vytápění objektů.
 

Kotle NOX jsou dodávány v provedení:

 
S – středotlaké parní – sytá pára o pracovním tlaku 8 – 13 bar
H – horká voda o teplotě do 175 °C
V – teplá voda o teplotě do 110 °C
P – nízkotlaká pára o pracovním tlaku do 0,5 bar
 

Výkon:

 
500 ÷ 3000 kW

Kotle sestávají ze dvou částí:
  • kotlového tělesa
  • spalovací komory

Základ kotle tvoří kotlové těleso v třítahovém uspořádání . Druhá část kotle je tvořena prostornou spalovací komorou vybavenou podsuvným litinovým roštem s dohořívací zónou.

Do spalovací komory je přiváděn primární a sekundární vzduch pomocí sady trysek, které jsou umístěny ve stěnách. Celý systém zásobuje samostatný vzduchový ventilátor přes rozvodné potrubí s klapkami a regulací tak, aby bylo možné snadno regulovat kvalitu hoření. Tímto řešením jsou vytvořeny ideální podmínky pro optimální spalování a přenos tepla. Jako palivo lze používat dřevní hmotu z výroby, piliny, hobliny o maximální velikosti zrna 25mm. Podávání paliva do kotle je řešeno automatickým šnekovým systémem. Kotle jsou vybaveny automatickým zhášecím zařízením, které je funkční i v případě výpadku elektrické energie i vody. Těleso kotle a předtopeniště jsou zaizolovány izolační vatou a ochranným plechovým pláštěm.
 

Spalovací komora

 
Prostorná spalovací komora je umístěna u kotlů NOX pod tělesem kotle a spaliny jsou vedeny do plamenem kotle a odtud do žárových trubek kotlového tělesa. Stěny spalovací komory jsou vyzděny ze šamotových cihel s vysokou tepelnou odolností. Konstrukce spalovací komory je odlišná pro paliva suchá nebo vlhká.
 

Rošt kotle

 
Podhrnovací rošt je nejběžnějším typem používaným pro spalování sypkého paliva podávaného automaticky do spalovací komory. Roštnice jsou odlity z litiny odolné proti otěru a žáru.
 
Má správnou funkci i k regulaci a jištění celého systému. Odpovídá příslušným normám.
 

Emisní limity

 
Ke kotli je nutno instalovat mechanický odlučovač tuhých částic, který se skládá z ocelové skříně, ve které jsou umístěny vírové články. Pro vyšší výkony je možné dvoustupňové čištění spalin v sériově řazených sekcích, které je vysoce účinné.

Firma NOX CONTROL,s.r.o. garantuje u kotlů emisní limity dané zákonem o ochraně ovzduší v ČR.

Výkon kotle a pracovní tlak je možno konstrukčně upravit přesně podle požadavků zákazníka.