NOX CONTROL, s.r.o.
 
 
 
 
 
 
 
Křenovice (příjezd z dálnice)
Brněnská 647, 683 52 Křenovice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+420 548 217 185
 
info@noxcontrol.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na spalování hnědého tříděného uhlí o výkonu 300-3000 kW

 
 
 
 
 
 
 
Základní údaje parních kotlů – zde >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Základní údaje teplovodných kotlů – zde >>
 
 
 
 

Kotle NOX jsou dodávány v provedení:

 
S - sytá pára o pracovním tlaku 8 – 13 bar
H - horká voda o teplotě do 175 °C
V - teplá voda o teplotě do 110 °C
P - nízkotlaká pára o pracovním tlaku do 0,5 bar
 
 
 
NOX CONTROL, s.r.o.
 
 
 
 

Výkon:

 
300, 500, 700, 1000, 1400, 1700, 3000 kW

Výkon kotle a pracovní tlak je možno konstrukčně upravit přesně podle požadavků zákazníka.

Kotle jsou určeny zejména pro průmyslové využití např.: v textilním, potravinářském a dřevozpracujícím průmyslu, dále pak pro vytápění objektů, bytových domů, škol a nemocnic.

Kotle splňují limity plynných emisí a tuhých znečišťujících látek stanovené zákonem.

Kotle jsou vyráběny pod dozorem Strojírenského zkušebního ústavu v Brně.


Automatické ekologické kotle na spalování hnědého uhlí typu NOX jsou třítahové koncepce a sestávají ze dvou základních částí:
  • První je spalovací vodotrubná komora umístěná nad pásovým roštem, opatřená vyzdívkou ze šamotových tvárnic.
  • Druhou částí je zavodněný výměník ve tvaru osmičky do kterého jsou trubky z topeniště zaústěny.

Kotel je izolován minerální plstí o tl. 100 mm a izolace je provedena potahovaným plechem zelené barvy.

Konstrukční řešení kotle využívá výhody žárotrubného a vodotrubného systému v celkové sestavě, která při minimální hmotnosti zaručuje maximální účinnost a životnost kotle.

  • Použité materiály a moderní konstrukce zaručují životnost 20 a více let.
  • Rošt je pásový, s litinovým roštem dělen do 4 vzduchových pásem.
  • Uhlí je přiváděno na rošt přes hradítko z násypníku o objemu 2 m3.
  • Zauhlování může být řízeno měřící a ovládací technikou.
  • Pohon roštu zajišťuje převodovka firmy BONFIGLIOLI.

V rámci projektu měření a regulace (MaR) je kotel vybaven zabezpečovacím zařízením odpovídajícím požadavkům ČSN EN.

Bezpečnost a hospodárnost provozu kotle je zajištěna výstrojí pro sledování provozních hodnot v souladu s ČSN EN.

Kotle vyšších výkonů jsou napojeny na standardní komín přes mechanický odlučovač TZL s vlastním ventilátorem.

Výkon kotle a pracovní tlak je možno konstrukčně upravit přesně podle požadavků zákazníka.