NOX CONTROL, s.r.o.
 
 
 
 
 
 
 
Křenovice (příjezd z dálnice)
Brněnská 647, 683 52 Křenovice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+420 548 217 185
 
info@noxcontrol.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tepelné zdroje

 
 
Komplexní služby v oblasti tepelných zdrojů.
 

Ekologizace uhelných kotlů

 

Ekologizace kotlů spalujících dřevní odpad

 
 

Opravy energetických zařízení

 
 • kotlů 3. a 4. tř.
 • kouřovodů
 • odlučovačů
 

Dodávky kotlů

 
 • na spalování hnědého uhlí
 • na spalování dřeva
 • na ušlechtilá paliva
 
 
 
Tepelné zdroje - NOX CONTROL, s.r.o.
 
 
 
 

Dodávky odlučovačů tuhých látek

 
 

Dodávky náhradních dílů

 
 • pro uhelné kotle typ Slatina
 

Technické a revizní prohlídky

 
 • kotlů a tlakových nádob
 
 
 

Technická pomoc

 
 • posouzení stavu zařízení
 • proškolení obsluhy
 • projekty
 • zajištění měření emisí
 
 
 
 

Výrobní program v oblasti spalování dřevního odpadu:

 
 
1. Výroba a dodávka:
 • kotlů na spalování dřevní štěpky
 • teplovzdušných agregátů na spalování dřevního odpadu
 • náhradních dílů

2. Ostatní program:
 • dodávka repasovaných kotlů
 • odprášení kotlů
 • výměna vyzdívek a roštů
 • instalace automatické dopravy dřevního odpadu do kotlů
 • instalace zavodnění topeniště
 • instalace spalovací komory (typ Slatina)
 • montážní práce a opravy

3. Revize

4. Projekty kotlů a kotelen